Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

63 oferty pracy dla: inspektor kontroli skarbowej, lokalizacja: Otwock
#

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Nasiennictwa 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje projekty pism, odpowiedzi na zapytania, skargi i wnioski opracowuje wytyczne i plany pracy, sprawozdań analizuje przepisy i opiniuje pr...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrekt...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw orzecznictwa w Departamencie Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne r...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

radca

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca do spraw kontroli w Wydziale Kontroli, Departament Nadzoru i Kontroli 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programuje, przeprowadza i dokumentuje wyniki kontroli (w tym koordynowane) zlecane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa ...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Biurze Dyrektora Generalnego 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa informacji. Informowanie adm...

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor General...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ciągłej zdatności do lotu skomplikowanych statków powietrznych (inspektor audytor) w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zad...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

radca prawny

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Zespół Radców Prawnych, Biuro Dyrektora Generalnego 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego; Sporządza lub opiniuje projekty ...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

zastępca kierownika oddziału

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca kierownika oddziału w Biurze Finansów Urzędu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta III stopnia 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nazoruje oraz organizuje pracę po...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw produktów ubocznych, bioodpadów oraz przeciwdziałania marnowania żywności w Wydziale Produktów Ubocznych i Bioodpadów w Departamencie Kontroli Odpadów 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatruje od...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Wydział Ogólny, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Odbiera oraz segreguje korespondencję wewnętrzną oraz zewnętrzną, w tym dostarcza i odbiera dokumenty z kancel...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje Specyfikację Warunków Zamówienia w uzgodnieniu z ...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw analizy i kontroli rynku paliw ciekłych w Departamencie Rynku Paliw Ciekłych 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizuje i dokonuje oceny merytorycznej sprawozdań i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energ...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw obronnych w Wydziale do Spraw Obronnych, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy z zakresu programowania obronnego w działach ad...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw nieprawidłowości w Wydziale Nieprawidłowości, Departament Funduszy Europejskich 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitoruje i weryfikuje proces postępowania z nieprawidłowościami przez Instytucje Wdrażające...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizuje i modeluje dane z wykorzystaniem języka R w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędz...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw analiz w Wydziale Analiz Operacyjnych I, Departament Informacji Finansowej 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finans...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw analiz w Wydziale Analiz Operacyjnych I, Departament Informacji Finansowej 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacj...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi finansowej projektów w Wydziale Rozliczeń Projektów w Departamencie Innowacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w przygotowaniu, realizacji, kontroli i utrzymaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdr...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Wydziale Nadzoru Merytorycznego w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ma następujące zadania: Opracowuje dokumenty związane z ochroną i prze...

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!