Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

63 oferty pracy dla: inspektor kontroli skarbowej, lokalizacja: Otwock
#

kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler skarbowy w Pierwszym Dziale Zarządzania Ryzykiem 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających pr...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler skarbowy w Dziale Likwidacji Towarów 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje czynności przygotowawcze oraz organizuje zniszczenie towarów, w celu przeprowadzenia prawidłowej likwidacji towarów nieunijnych i unijnych będących w dyspozyc...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw wydawania decyzji środowiskowych. Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Decyzji. 00-015 Warszawa Sienkiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji o środ...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrek...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowy...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw nadzoru operacyjnego (podinspektor) w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w procesach certyfikacyjnych oraz au...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw orzecznictwa w Departamencie Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne roz...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ds. obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Wspomagającym 02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu w zakresie , zadań zapewniających jego prawidłową pracę pod względem organizacyjnym, biurowym i tec...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji po...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Obsługi Klienta 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi bezpośrednią obsługę klienta przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi przyjmuje wnioski legalizacyj...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw administracyjnych w Wydziale Organizacyjno- Prawnym 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów; Organizuje prace zw...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrekt...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do reje...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

główny inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny inspektor mostowy w Departamencie Technologii Budowy Dróg w Wydziale Mostów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje harmonogram i pełni rolę wiodącą w przeprowadzaniu z poziomu centrali, na terenie całego kraju, corocznej inspekc...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: protokołuje, przy użyciu komputera, przesłuchania prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz rozprawy i posiedzenia prowadzone...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Mundurowo- Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządza i przedkłada do zatwierdzenia przełożonym doku...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań w sprawach - prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań prz...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw obsługi składów orzekających i postępowań odwoławczych w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oddziale ds. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sp...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny do spraw obsługi prawnej Inspektoratu w Wydziale Prawno-Organizacyjnym 00-015 Warszawa UL. Sienkiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wydaje opinie prawne w przeprowadzonych kontrolach i ocenia materiały kon...

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Mazowiecki W...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw postępowań administracyjnych, Sekcja ds. Kontroli Drogowych, Wydział Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców, Biuro Prawne 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne z odwołań od ...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie pr...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!