Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (22)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • Zobacz więcej »
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
  • (22)
 • Wymiar etatu
  • (22)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (5)
  • (21)
  • (22)
  • (22)
  • Zobacz więcej »
  • (22)

22 oferty pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Gdańsk

Sortuj według:
 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Badanie zasadności zwrotu podatkówWydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatkuDokonywanie czynności sprawdzającychWarunki ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kontroler skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Gdańskuul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie audytu gospodarowania środkami publicznymi, z wyłączeniem audytów gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy ...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/2780-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. odstępstw od ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:drogomistrzGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańskuul. Subisława 580-354 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem standardów określonych w umowie „utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowywanie ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie projektów orzeczeń w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach szczególnych w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ...

 • Urząd Morski w GdyniDyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy oficer portuUrząd Morski w Gdyni ul.Chrzanowskiego 10,81-338 GdyniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczneustalanie, według ...

 • Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Nowe Ogrody 2780-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych dotyczących poszczególnych wydziałów oraz samodzielnych zespołów KMP w Gdańsku;Odnotowywanie w urządzeniach ...

 • Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorul. Nowe Ogrody 2780-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Gdańsku i podległych jej jednostek w celu sporządzenia dokumentacji kierowanej do organów odszkodowawczych.Prowadznie ...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańskuul. Chmielna 54/5780-748 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach ...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaw Gdańskuul. Chmielna 54/5780-748 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uczestnictwo w pracach zespołu w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańskuul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,zarządzanie zasobami niezbędnymi do realizacji i świadczenia lokalnych usług informatycznych w izbie i podległych urzędach ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawno-administracyjnyWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańskuul. Na Stoku 5080-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor nadzoru budowlanegoWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańskuul. Na Stoku 5080-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańskuul. Na Stoku 5080-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i ...

 • Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Nowe Ogrody 2780-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administracja serwerem portalu internetowego KMP w Gdańsku, w tym aktualizacja informacji w zakładce "Twój dzielnicowy";Tworzenie stron internetowych KMP w Gdańsku;Przygotowywanie i obróbka dostarczonych ...

 • Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorul. Nowe Ogrody 2780-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych;Archiwizacja dokumentów jawnych i niejawnych;Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy w Gdańskuul. Biała 180-435 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, w tym dokonywanie analizy stanu ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy w Gdańskuul. Biała 180-435 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry