Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Państwowa", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

19 ofert pracy dla: Administracja Państwowa lokalizacja: Gdańsk

Sortuj według:
 • Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorul. Nowe Ogrody 2780-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:typowanie i kierowanie kandydatów na szkolenia oraz kursy doskonalenia zawodowegonadzór i koordynacja doskonalenia zawodowego w tym dokumentacjiopiniowanie raportów w sprawie udzielania urlopów ...

 • Wymagania: umiejętności negocjacyjne, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, obowiązkowość, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, jako atut dodatkowy. Zakres czynności: monitoring rynku pod kątem ogłoszonych postępowań na zakup rozwiazan ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w GdańskuPomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnejWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Na Stoku 5080 – 958 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie próbek do wykonania badań,wykonywanie badań,sporządzanie zapisów z przebiegu badań,udział w ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w GdańskuPomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnejWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Na Stoku 5080 – 958 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie próbek do wykonania badań,wykonywanie badań,sporządzanie zapisów z przebiegu badań,udział w ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańskuul. Na Stoku 5080-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku,Trakt Św. Wojciecha 29380-001 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w kontroli przestrzegania przez podmioty przepisów ochrony środowiska,udział w prowadzeniu postępowań ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:analitykWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku,Trakt Św. Wojciecha 29380-001 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:pobieranie próbek wód powierzchniowych, gleby, osadów, odpadów oraz prowadzenie w związku z tym odpowiedniej ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy w Gdańskuul. Biała 180-435 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych ...

 • Urząd Statystyczny w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:programistaUrząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w pracach projektowo-programistycznych,wykonywanie zadań w zakresie wykorzystania nowych technologii i metod do przetwarzania oraz analizy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaIzba Administracji Skarbowej w Gdańskuul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez tut. Izbę Administracji Skarbowej,sporządzanie kosztorysów w zakresie posiadanych ...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/2780-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy ...

 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor nadzoru nad żeglugąul. Na Stoku 5080-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownymprzeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowychkontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ...

 • Urząd Morski w GdyniDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Morski w Gdyniul. Chrzanowskiego 1081-338 GdyniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie dla wnioskodawców (organizatorów prac podwodnych) zezwoleń Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich oraz prowadzenie kontroli ważności dokumentów ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnychBadanie zasadności zwrotu podatku oraz wydawanie postanowień w sprawach ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących oraz wystawianie i doręczanie upomnień Poszukiwanie ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie ewidencji podatników i płatników Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowegoRejestrowanie i wykreślanie z rejestru ...

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w GdyniKomendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentWojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni81-368 GDYNIAul. Pułaskiego 7Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji zasobów rezerw osobowych;przygotowywanie danych do analiz; sporządzanie zaświadczeń oraz innych dokumentów na podstawie złożonych ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Państwowa", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry