Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

198 ofert pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: mazowieckie
#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Laboratorium Specjalistycznym w Warszawie 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje badania laboratoryjne próbek. Opracowuje wyniki badań i sporządza stosowne zapisy. Wykonuje zadania zwią...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

specjalista

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi kadrowej i medycyny pracy Zespół Kadr i Szkolenia 01-887 Warszawa ul. Żeromskiego 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz akt...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komendant Rejonowy Policji pos...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego...

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszu...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi organizacyjno - kancelaryjnej w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ma następujące zadania: Obsługuje sekretariat, w tym przyjmuje, ewidencjonuje i przekazuje korespo...

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ciechanów, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony środowiska w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Dziale Inspekcji 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania pr...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku Pracy do spraw Finansowych, Analizy i Sprawozdawczości w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­Opracowuje i rozlicza (w za...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli w Zespole Koordynacji dla Działu Oświata i Wychowanie, Departament Kontroli i Audytu 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynuje kontrole przeprowadzane w ministerstwie w zakresie działu administracji rzą...

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw hodowli roślin i nasiennictwa w Wydziale Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowuje projekty aktów prawnych w zakresie rejestracji od...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wa...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi bezpośredniej w Dziale Obsługi Bezpośredniej 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia obsługę oraz wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego w celu prawidłowego wykon...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy dotycząc...

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Warszawa, mazowieckie

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych do spraw geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, ...

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kan...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Warszawa, mazowieckie

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonuje anali...

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kan...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Inwestycji Drogowych, Departament Dróg Publicznych 00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wdraża Krajowy Plan Odbudowy (program UE) w priorytecie dotyczącym transportu w porozumieniu z przyszłymi beneficjentami Programu. Wsp...

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Warszawa, mazowieckie

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowalnych i stanu technicznego o...

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kan...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw parametrów regulacji i planów rozwoju w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza analizy porównawcze działalności przedsiębiorstw regulowanych w tym: sporz...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje projekty dokumentów do zatwierdzenia taryf dla ciepła, w t...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!