Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

198 ofert pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: mazowieckie
#

Radca Prawny w Departamencie Kontroli

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Numer referencyjny: RP/DK_SPA/03/23Główne obowiązki: opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów postanowień i decyzji administracyjnych; udzielanie porad i konsultacji, w tym sporządzanie opinii prawnych, w zakresie postępowań administracyjnych dot. dochodzenia zwrotu należności w PARP; bieżąca analiza zmian przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego odnosząca się do postępowań adminis...

Numer referencyjny: RP/DK_SPA/03/23Główne obowiązki: opiniowanie po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

Specjalista w Departamencie Kontroli

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

(nr ref.: S/DK_SPA/01/23​) Główne obowiązki: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez Agencję, w tym postępowania w zakresie udzielenia ulgi; prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie odpowiedzialności osób t...

(nr ref.: S/DK_SPA/01/23​) Główne obowiązki: prowadzenie postępowa...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

Referent w dziale finansowo-księgowym

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, mazowieckie

Instytut Fizyki  Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika do działu finansowo-księgowegoStanowisko: referent w dziale finansowo-księgowym,Wymiar czasu pracy:  1/1 etat,Miejsce pracy:  Warszawa, al. Lotników 32/46Główne zadania realizowane na zajmowanym stanowisku: przygotowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych, w tym m.in. weryfikowanie poprawności i kompletności udokumentowania ...

Instytut Fizyki  Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika do dzi...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Biurze Dyrektora Generalnego 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa informacji. Informowanie adm...

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor General...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

kustosz

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Archiwum Akt Nowych w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kustosz do spraw ewidencji i przejmowania zasobu w Oddziale II ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego 02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje pomoce ewidencyjno-informacyjne pod względem poprawności formalnej, aktualności i wzajemnej spójności. Prowad...

Archiwum Akt Nowych w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandy...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referent

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Departamencie Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje i rejestruje ...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Departamencie Wyrobów Budowlanych 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (u sprz...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy referent

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej Wydział Kryminalny 02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych, rejestrowanie i doręczanie przesyłek zainte...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Kancelarii Głównej w Biurze Administracyjno-Gospodarczym 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługuje interesantów, przedstawicieli firm kurierskich i int...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy referent

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw statystyki przestępczości Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu 02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestracja druków w systemie KSIP rejestracja druków w systemie RSD prowadzenie rejestró...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Komendant Rejonowy Policji po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw planowania i wykonania budżetu w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu w Biurze Finansowym 02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza projekt planu finansowego wydatków budżetowych, w ...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrekto...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Pruszków, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wsparcia w Dziale Wsparcia 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sekretariat w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika, Zastępców Naczelnika i pracowników urzędu. Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu, w tym przyjmuje i ewiden...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Kozienice, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Piątym Dziale Czynności Sprawdzających 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji praw...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw refundacyjno-analitycznych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technol...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referendarz

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych w Wydziale Analiz i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego 00-400 Warszawa Ul. Nowy Świat 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocenia technicznie dokumentację techniczną dla obiektów jądrowych, w tym dokum...

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

referendarz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw obsługi projektów w ramach PO WER/FERS w Wydziale Aktywizacji Osób Wymagających Wsparcia w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­Bierze udział w p...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw finansowania współpracy naukowej z zagranicą – finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych w Wydziale Finansowania Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Departament Nauki 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ...

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!