Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

198 ofert pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: mazowieckie
#

inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi administracyjno-merytorycznej zadań rozwoju baz danych wydziału Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 00-926 Warszawa Wspólna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowu...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw skarg, wniosków i petycji w Zespole ds. Skarg, Wniosków i Petycji, Biuro Kontroli i Audytu 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ewidencjonuje wypływające do Ministerstwa skargi, wnioski i petycje w centralnym r...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw finansowych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa i Logistyki 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rejestr wydatków ponoszonych przez Biuro w p...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referendarz

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw administracyjnych w Biurze Rzecznika Praw Pasażerów 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspiera pracowników w prowadzeniu postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, mających na celu polubowne rozwiąz...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw dokumentacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i aktów prawnych w Wydziale Kadr 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje pod wzglądem poprawności sporządzania projekty opisów stanowisk pracy w służbi...

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji p...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Drugim Dziale Spraw Wierzycielskich 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi po...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i p...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw rozliczeń budżetu oraz rzeczowych aktywów trwałych w Wydziale Finansów i Planowania w Biurze Finansów i Księgowości 00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdza dowody księgowe i sporz...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję ...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw nadzoru nad muzeami w organizacji i samorządowymi muzeami współprowadzonymi w Wydziale ds. Nadzoru nad Muzeami w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego - nabór na zastępstwo 00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywany...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw finansowania Krajowego Planu Odbudowy w Wydziale IV Finansowania Krajowego Planu Odbudowy w Departamencie Finansowym 00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planuje we współpracy z komórkam...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG, pr...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Planowania w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza plany rezerw celowych w okresie rocznym, Sporządza plany rzeczowo-fina...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w s...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie pr...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw wsparcia technicznego w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspiera użytkowników systemu (System do Obsługi Postępowań Administracyjn...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!