Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Wrocław" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

18 ofert pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: Wrocław
#

SPECJALISTA W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wrocław, dolnośląskie

Termin składania CV:  29 lutego 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:  posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach, zna przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze i inne wytyczne w tym zakresie, Kodeks cywilny w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowań o udzieleni...

Termin składania CV:  29 lutego 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje zadania służby BHP wynikające z przepisów prawa pracy w celu zapewnienia wymaganych przepisami...

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandyd...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw podatku od towarów i usług w Drugim Dziale Podatku od Towarów i Usług 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Orzeka w sprawach odwoławczych w celu określenia/ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, po...

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandyd...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Wrocław, dolnośląskie

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym we Wrocławiu 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystem...

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej w Zespole Budżetu i Finansów 50-333 Wrocław Al.Jana Matejki 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy w realizacji budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej poprzez prowadzenie obsłu...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyre...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw analiz, prognoz i sprawozdawczości w Dziale Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza stałe i doraźne sprawozdania oraz ana...

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandyd...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

referent

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie i zamykanie spraw w systemie Elektroni...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

młodszy asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy asystent Zakład Higieny Weterynaryjnej w Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych i Zwierząt 53-135 Wrocław ul. Januszowicka 48 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie badań pod nadzorem i zgodnie z nadanymi upoważnieniami, wg. określonych procedu...

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Wojewódzki Lekarz W...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw granicznych w Referacie Granicznym, Zakazów, Ograniczeń i Środków Polityki Handlowej 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje i koordynuje wdrażanie standardów działania w zakresie obsługi ruchu osobowego i to...

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandyd...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowi...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw naliczania płac i pochodnych w Wydziale Finansów 50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza i sporządza listy miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi ...

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojew...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

samodzielny referent

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: samodzielny referent do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych 50-950 Wrocław Oławska 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zbiera, gromadzi i opracowuje dane z badań statystycznych. Kontaktuje się z jednostkami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia błędó...

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandy...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw dochodów budżetowych i obsługi dotacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie ...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

starszy inspektor

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym 50-950 Wrocław Oławska 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi gospodarkę magazynową w systemie komputerowym, w tym sporządza dokumentację magazynową przychodów z zewnątrz (PZ), rozchodów wewnętrznych (RW) i z...

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandy...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

#

starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw zagrożeń nadzwyczajnych i zapobiegania ich skutkom w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie,...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 10s dni temu

#

Inżynier jakości

Grafton Recruitment Sp. z o.o.

Wrocław, dolnośląskie

5-18-69385Wynagrodzenie: 6500 - 10000 PLNDla naszego Klienta – międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży automotive, poszukujemy osób zainteresowanych stanowiskiem Inżyniera jakości.Miejsce pracy: okolice WrocławiaMożliwość skorzystania z pakietu relokacyjnego.Zakres obowiązków:- Kontrola jakości procesów produkcyjnych i wyrobu gotowego, kontakt z Klientami lub dostawcami (w zależności od dzi...

5-18-69385Wynagrodzenie: 6500 - 10000 PLNDla naszego Klienta – międ...

Ostatnia aktualizacja 32s dni temu

#

Inżynier jakości (branża automotive)

Grafton Recruitment Sp. z o.o.

Wrocław, dolnośląskie

5-18-69189Wynagrodzenie: 6000 - 10000 PLNDla naszego Klienta – międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży automotive, poszukujemy osób zainteresowanych stanowiskiem Inżyniera jakości.Miejsce pracy: okolice WrocławiaMożliwość skorzystania z pakietu relokacyjnego.Zakres obowiązków:- Kontrola jakości procesów produkcyjnych i wyrobu gotowego, kontakt z Klientami lub dostawcami (w zależności od dzi...

5-18-69189Wynagrodzenie: 6000 - 10000 PLNDla naszego Klienta – międ...

Ostatnia aktualizacja 35s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Wrocław" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!