Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Piaseczno" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

189 ofert pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: Piaseczno
#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Piaseczno, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Komórce ds.Czynności Analitycznych i Sprawdzających 01-513 Warszawa ul. A.Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń. Obsługuje sy...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

Ambasador Jakości

Gi Group Poland S.A.

Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z obsługą klienta? Obecnie, dla naszego klienta, jednej z największych firm branży energetycznej, poszukujemy pracowników na stanowisko: Ambasador Jakości Lokalizacja: Konstancin-Jeziorna   ZAKRES OBOWIĄZKÓW: bezpośrednia obsługa, doradztwo oraz wsparcie dla Klientów w Biurze Obsługi pomoc Klientom w wypełnianiu dokumentów dbałość o płynne działanie punktu  ...

Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z obsługą klienta? Obecnie, dla ...

Ostatnia aktualizacja 54s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw analiz STIR w Wydziale Przeciwdziałania Wyłudzeniom Skarbowym I, Departament Nadzoru nad Kontrolami (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej) 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Typuje do kontroli podmio...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników, przyjmuje ...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu i Finansów 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługuje pod względem finansowym projekty i umowy finansowane z PO Wiedza, Edukacja Rozwój oraz PO Infrastruktura i Środowisko oraz innych...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent do spraw obsługi składnicy akt w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej i Systemów Specjalnych 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje i udostępnia akta na potrzeby pracowników Zakładu. Porządkuje akta oraz wykorzystaną koresponden...

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie Dyrektor poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw standardów lotniczych w Wydziale Standardów Lotniczych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w realizacji zadań Krajowego Koordynatora ds. Standaryzacji (NSC) w celu zapewnienia ...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw budżetu państwa w Wydziale Finansowania Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Finansowania Sfery Gospodarczej 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje prace związane z opracowaniem projektu planu dochodów i wydatków ...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw rynków detalicznych w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania programów zgodności, zapewniających niedys...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje ...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

radca prawny

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny do spraw pomocy prawnej w Zespole Radców Prawnych, Departament Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza opinie prawne na potrzeby Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki...

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rynków detalicznych w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzania programów zgodności, zapewniających niedyskrymina...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w procesie monitorowan...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Inspektora Ochrony Danych w Biurze Bezpieczeństwa 00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonuje analizy prawne w zakresie ochrony danych osobowych (opracowuje i opiniuje projekty wzorów umów, porozumień, d...

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie Dyrektor Generalny p...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w procesie mon...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw ewidencji i operacji finansowych w Dziale Finansowym 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie i księgowanie syntetyczne i analityczne w sys...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w procesie moni...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Piaseczno" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!