Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

22 oferty pracy dla: Administracja Publiczna, lokalizacja: Gdańsk
#

SPECJALISTA W WYDZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Gdańsk, pomorskie

Termin składania CV: 2 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:  posiada wykształcenie minimum średnie, preferowane na kierunkach: ekonomia, rachunkowość lub finanse, ma minimum rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, zna przepisy ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług, sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, posiada um...

Termin składania CV: 2 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:  p...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdańsku 80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole fitosanitarne importowanych towarów wraz z opakowaniami i śr...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomo...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa Wydział Inspekcji 80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współuczestniczy w kontrolach planowych i pozaplanowych dotyczących przestrz...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewó...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw organizacji szkolenia specjalizacyjnego w Wydziale Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 80-810 Gdańsk Ul. Okopowa 21/27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi sprawy związane z kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia (pro...

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje ka...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw płac w Referacie Finansowo-Księgowym 80-308 Gdańsk Polanki 124 c Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza listy płac i nalicza wynagrodzenia. Nalicza wypłaty i przygotowuje pliki z przelewami. Rozlicza zasiłki (chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie ...

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandyda...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz Informacji o Środowisku 80-748 Gdańsk Ul. Chmielna 54/57 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administruje budynkiem, a w szczególności: współpracuje z zarządcą nieruchomości i pracownikiem ds. remontó...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrekto...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw planowania przestrzennego Wydział ds. Zabytków Nieruchomych 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: opracowuje wytyczne, sporządza opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zago...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Kon...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

Gdańsk, pomorskie

Numer oferty: StPr/23/0909Obowiązki:Kompleksowa obsługa pracowników i zleceniobiorców w zakresie kadrowo-płacowym. Prowadzenie dokumentacji personalnej od momentu zatrudnienia pracownika do rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia. Rozliczanie czasu pracy. Naliczanie składek ZUS, PDOF oraz składek PPK. Przygotowywanie deklaracji ZUS, podatkowych oraz sprawozdań GUS. Zapewnienie legalności zatr...

Numer oferty: StPr/23/0909Obowiązki:Kompleksowa obsługa pracownikó...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

SPECJALISTA DS. PŁAC

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Numer oferty: StPr/23/0774Obowiązki:Samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych, sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych, obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowo...

Numer oferty: StPr/23/0774Obowiązki:Samodzielne naliczanie wynagro...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES DYDAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa Nr 84

Gdańsk, pomorskie

Numer oferty: StPr/23/0853Obowiązki:Praca z dziećmi ze spektrum autyzm. Praca od poniedziałku do piątku, w zakresie godzin 7.30-17.30.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), pedagogicznePozostałe wymagania:wykształcenie wyższe, kierunek pedagogika, dodatkowe kwalifikacje pozwalające na pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu.Miejsce pracy: Otomińska 72, 80-178 Gdańsk,...

Numer oferty: StPr/23/0853Obowiązki:Praca z dziećmi ze spektrum au...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy oficer portu

Urząd Morski w Gdyni

Gdańsk, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy oficer portu do spraw inspekcji przeciwpożarowej i ładunków niebezpiecznych w Kapitanacie Portu Gdańsk 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz na statkach prz...

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na st...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Urząd Morski w Gdyni

Gdańsk, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw ochrony środowiska morskiego w Kapitanacie Portu Gdańsk 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: doraźnie kontroluje jednostki pływające w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdaw...

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na st...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdańsk, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw nabrzeży w Kapitanacie Portu Gdańsk 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje stan techniczny nabrzeży i linii cumowniczo-odbojowej oraz wydaje zalecenia pokontrolne; wnioskuje do kapitana portu o wydanie zakazu cumowania w uzasadnionych p...

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na st...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw rozliczeń dotacji celowych i realizacji programów rządowych w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Instruuje i koordynuje, przyjmuje wnioski od jednostek samorządu teryt...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kan...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego

Gdańsk, pomorskie

Numer oferty: StPr/23/0760Obowiązki:Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz przygotowywanie, kompletowanie dokumentacji wpływającej do jednostki w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, prowadzenie bazy danych kadrowych pracowników przy użyciu programu komputerowego pracodawcy oraz ich bieżąca aktualizacja, prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów wypoczynkowych i innych nieobecno...

Numer oferty: StPr/23/0760Obowiązki:Prowadzenie akt osobowych prac...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zieleni zabytkowej Wydział ds. Zabytków Nieruchomych 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowanie administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie ...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Kon...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw wydatków osobowych w Wydziale Finansów 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników Policji; naliczanie i dokonywanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy i wyna...

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji p...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw kontroli technicznej w Wydziale Transportu 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie pojazdów do obsługi i naprawy w celu ustalenia stanu technicznego oraz wskazania usterek i wad, przeprowadzanie prób kontr...

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji p...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!