Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Publiczna", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

585 ofert pracy dla: Administracja Publiczna

Sortuj według:
 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie i opracowywanie dokumentów oraz propozycji strategicznych dotyczących kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie szkoleń,analizowanie i opracowywanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków rozwoju systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,wykonywanie prac programistycznych ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w KielcachKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy laborantKomenda Wojewódzka Policji w Kielcachul. Seminaryjska 1225-372 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie próbek do badań metodami instrumentalnymi.Wykonywanie wstępnych badań pod nadzorem biegłego przy użyciu optycznych urządzeń powiększających ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej weryfikowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z ...

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Koszykowa 1600-564 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy ...

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w SzczecinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzgodnień przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Planowanie, opracowywanie dokumentacji i prowadzenie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie świdczeń wychowawczychProwadzenie nadzoru w ...

 • Okręgowy Urząd Miar w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorOkręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19 61-893 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowychPrzeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych klientów zewnętrznych ...

 • Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w SzczecinieZachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Ostrawicka 271-337 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opiniowanie decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.Nadzorowanie ...

 • Kuratorium Oświaty w BiałymstokuPodlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytatorKuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 915-950 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzór nad prawidłowym dostarczaniem mediów i świadczeniem usług przez firmy zewnętrznedokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, rozliczanie faktur od dostawców ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie strategii oraz inicjowanie i koordynowanie priorytetowych przedsięwzięć o zasięgu krajowym w zakresie edukacji i profilaktyki ruchu drogowego, analizowanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:administrowanie komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitorowanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przydzielanie zadań, nadzorowanie i monitorowanie terminowości realizacji zgłoszeń w zespole Służby Dyżurnej w ramach monitorowania stanu sieci WAN/MAN na terenie aglomeracji ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Publiczna", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry