Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Zespół szkół i placówek oświatowych, Nauczyciela matematyki do liceum

Otwock, mazowieckie

Zespół Szkół Nr 1

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Zespół szkół i placówek oświatowych
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Nr 1
Miejscowość: Otwock
Ulica: Słowackiego
Nr domu: 4/10
Kod pocztowy: 05-400
Telefon: 0227792201
Email: sekretariat@lo3otwock.eu

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: matematyka
Liczba godzin w tygodniu: 18
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-11-26
Termin składania dokumentów: 2019-01-31
Opis oferty pracy:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku zatrudni od 1 września 2019 r. nauczyciela matematyki. Przedmiot nauczany będzie w zakresie podstawowym i rozszerzonym w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego.
Wymagania od kandydatów:
1. Mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
3. Kandydat posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
5. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
6. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Kreatywność w podejściu do nauczania matematyki.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: robert.pielak@lo3otwock.eu z dopiskiem w temacie wiadomości: CV_nauczyciel_matematyki
 W treści zgłoszenia prosimy umieścić następujące formuły:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku rekrutacji na stanowisko: nauczyciel matematyki.
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/01/2019
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry