Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Zastępca kierownika obiektu / Technik obiektowy

Warszawa, mazowieckie

Okin Facility PL Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy:

 • Dozorowanie instalacji urządzeń Centrum, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń dozorowanych przez system BMS i współpraca z koordynatorem.
 • Niezwłoczne zabezpieczanie i zgłaszanie kierownikowi obiektu:
  o wszelkich stwierdzonych uszkodzeń lub dewastacji instalacji i urządzeń;
  o awarii i usterek urządzeń sterowanych z sytemu BMS;
 • nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Najemcom i klientom Centrum.
 • Przekazywanie pracownikom bieżących usterek systemów i instalacji w uzgodnieniu z kierownictwem i Help Desk – iem.
 • Sprawdzanie, kompletowanie dokumentacji bieżących adaptacji Najemców na Centrum oraz przeprowadzanie z kierownikiem obiektu odbiorów w tych lokalach.
 • Uczestnictwo z kierownikiem obiektu w procesie prowadzania adaptacji pomieszczeń zgodnie z dostarczona dokumentacją wykonawczą. Współpraca z podwykonawcami w procesie adaptacji.
 • Archiwizowanie wersji elektronicznych dokumentacji powykonawczych wykonywanych na Centrum adaptacji.
 • Nadzorowanie i kontrola napraw instalacji urządzeń zgodnie z harmonogramem rocznym przeglądów, w tym:
  - instalacji i urządzeń wentylacji , klimatyzacji;
  - urządzeń automatyki pomp, wentylatorów bytowych , ppoż;
  - układu automatyki CT, WL, CW i związanych z nimi instalacji;
  - układów automatyki pompowni i przepompowni ścieków;
  - automatyki układu fontanny;
  - pozostałych układów będących na wyposażeniu technicznym obiektu.
 • Nadzorowanie wymaganych przeglądów instalacji zgodnie z rocznym harmonogramem i ustalanie przeglądów z kierownictwem.
 • Przekazywanie zadań do realizacji dla pracowników w trakcie dnia i pisemnie w czasie godzin nocnych pracy serwisu.
 • Współpraca i nadzorowanie firm wykonujących prace na odrębne zlecenia dotyczące układów automatyki i urządzeń jak : CARRIER, JCI, BMS Serwis, i innych.
 • Ustalanie harmonogramu dyżurów pracowników we współpracy z Help Desk-iem i kierownikiem obiektu.
 • Ustalanie i nadzorowanie miesięcznych zakupów w formie materiałówki przekazywanej do Blue City.
 • Zlecanie i realizowanie bieżących zakupów dla serwisu technicznego.
 • Kontrola i sprawdzanie przygotowanych przez Help Desk rozliczeń miesięcznych mediów dla Centrum.
 • Przygotowanie z kierownikiem raportu miesięcznego o stanie : budowlanym, urządzeń i instalacji na wyposażeniu Centrum, realizacji zdań oraz pracach wykonanych przez serwis i podwykonawców.
 • Nadzorowanie w systemie BMS niezbędnych urządzeń zgodnie z harmonogramem funkcjonowania Centrum.
 • Zastępowanie kierownika obiektu i współpraca z Dyr. Operacyjno – Technicznym Centrum w zakresie powierzonych zadań do realizacji.
 • Współpraca z Ochroną Obiektu i Serwisem Sprzątającym w sytuacjach awaryjnych.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Centrum zleconych przez Dyrektora Operacyjno -Technicznego lub Dyr. Do Spraw Bezpieczeństwa.

Wymagania

Wymagania:

 • Uprawnie elektryczne SEP E i D do 15kV ( G1 ) oraz cieplne E i D.( G2)
 • Znajomość AUTOCAD
 • Doświadczenie w zakresie obsługi instalacji elektrycznych, HVAC, wod-kan., gazowych, ppoż., itd.
 • Mile widziane doświadczenie w firmach świadczących usługi utrzymania technicznego
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu
 • Dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista

Prezentacja firmy

OKIN FACILITY specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych usług w zakresie... zarządzania obiektami, obejmujących usługi techniczne (hard services) – takie jak: administracja i konserwacja budynków, interwencje w nagłych przypadkach i zarządzanie energią, przeglądy techniczne i serwis urządzeń – oraz usługi administracyjne (soft services): ochronę obiektów, obsługę recepcji, wsparcie typu helpdesk, sprzątanie, itp. OKIN FACILITY stara się nieustannie ulepszać świadczone usługi i oferuje swoim klientom wyjątkowe zasoby wiedzy specjalistycznej zdobytej dzięki przynależności do międzynarodowej koalicji European Customer Synergy S.A. Obecnie firma OKIN obsługuje 9.000 budynków o łącznej powierzchni ponad sześciu milionów metrów kwadratowych. Do grona naszych klientów należą: ČEZ Group, AHOLD, Komerční Banka a.s. i wiele innych podmiotów.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa zlecenie
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Średnie ogólnokształcące
Branża / kategoria:
Praca Automatyka , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis
do góry