Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/12/2019.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/1278


Obowiązki:

- obsługa zgłoszeń serwisowych pierwsza linia wsparcia użytkowników (Help Desk),
- przygotowanie komputera do przekazania użytkownikowi oraz przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego użytkowników w związku z przekazaniem sprzętu komputerowego,
- instalacja oraz konfigurowanie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, itp.),
- wykonywanie kopii zapasowych wybranych aplikacji i systemów oraz ich zabezpieczenia,
- weryfikacja poprawności działania sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w Sądzie,
- usuwanie przyczyn i/lub skutków awarii oprogramowania lub sprzętu,
- wykonywanie zadań informatycznych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz w Sądach
Rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie, w których nie powołano dyrektora sądu i zadania dyrektora sądu wykonuje dyrektor przełożonego sądu okręgowegoWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat. B

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Pozostałe wymagania:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. Wymagania dodatkowe: Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Znajomość budowy drukarek laserowych, komputera, ich obsługi serwisowej oraz umiejętność ich naprawy. Dobra znajomość z zakresu funkcjonowania sieci LAN, WAN i protokołu TCP/IP. Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows. Dobra znajomość pakietów biurowych: MICROSOFT OFFICE. Dyspozycyjność, samodzielność i zaangażowanie. Umiejętność planowania i organizacji pracy. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Systematyczność i dokładność, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. Posiadanie prawa jazdy kat. B.


Miejsce pracy: Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny). 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej. 3. Oświadczenia kandydata: - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - o nieposzlakowanej opinii, - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku. 4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk na stronie internetowej www.olsztyn.so.gov.pl). 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie internetowej www.olsztyn.so.gov.pl). 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. II etap praktyczny sprawdzian umiejętności. III etap rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 6 w godzinach urzędowania sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-21/19) w terminie do 27 lipca 2019 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca IT - Bazy danych
do góry