Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk informatyk do spraw realizacji badań i obsługi informatycznej w Oddziale w Stargardzie

Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań
 • Uczestniczenie w zbieraniu danych w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz przeprowadzanie ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiazywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników


Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na 1 piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, praca w terenie, wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne, winda. Brak progów i różnic w poziomie podłóg. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 8340427.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej w tym regulacji prawnych
 • Znajomość programu Excel i Word
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Oddział w Stargardzie
  ul. Rynek Staromiejski 1,
  73-110 Stargard
  pok. nr 119
  z dopiskiem oferta nr 1/2019

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry