Ta oferta pracy nie jest już aktywna.

starszy technik - Wrocław, dolnośląskie

Od: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

| Ostatnia aktualizacja:16-01-2018

Rodzaj pracy: Pełny etat

Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony

Liczba wakatów: 1

Minimalne doświadczenie: 1 rok

Wykształcenie Wyższe licencjackie

Branża: Oferty pracy na Administracja Publiczna

Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

starszy technik

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawianie skierowań na badania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz nadzór nad ich terminowością
 • sporządzanie i redagowanie pism
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych do pragramu kadrowo - płacowego oraz programu SWD-ST
 • czynności związane z prawadzeniem teczek osobowych
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • zastępstwa w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym - praca siedząca przy komputerze, brak podjazdów, brak windy w budynku - pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i trzeciej kondygnacji, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewidywany termin przyjęcia 1 luty 2018 r.
Informacje udzielane będą pod numerem 71 3207010.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ogólne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach organizacyjno - kadrowych jednostek budżetowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera, szczególnie pracy w aplikacji MS Office
 • znajomosc programów kadrowo - finansowych Fortech, R2P_platnik2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie wynikające z zakresu zadań określonym w naborze na przedmiotowe stanowisko
 • Rzetelność i obowiązkowość
 • umiejętnośc pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy