Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/11/2018.

starszy specjalista

Szczecin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspomaganie pracy kierownictwa poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji
 • Prowadzenie i obsługa sekretariatu, obsługa interesantów i gości Komendanta i jego zastępców oraz zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej
 • Opracowywanie informacji prasowych dla jednostki nadrzędnej oraz nadzór nad bieżącą aktualizacją strony internetowej KW PSP
 • Zarządzanie kalendarzem spotkań, organizowanie spotkań z gośćmi Komendanta oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi
 • Przygotowywanie pism i dokumentów z zakresu działania wydziału
 • Obsługa spotkań i narad oraz udział w organizacji uroczystości służbowych
 • Koordynowanie procesu kontroli zarządczej w KW PSP


Warunki pracy

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.
Pomieszczenia ciepłe, jasne ( oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy/ i lub testu umiejętności opublikowane zostaną w dniu 28 listopada 2017 r. na stronie www.szczecin.kwpsp.gov.pl (zakładka „wyniki naboru” )
• Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane
• Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
• Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-48-08-830 lub 91-48-08-870.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1,5 roku w administracji lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Obowiązkowość i odpowiedzialność
 • Dokładność, systematyczność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność przygotowywania pism: redagowania i argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry