Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw inspekcji i kontroli PINB

Aleksandrów Kujawski
Ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki ( pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Siedziba znajduje się na I piętrze w budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Termin rozpoczęcia pracy : Marzec 2019 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko starszy specjalista" do 28.02. 2019 r. Kandydaci którzy spełnia wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 282 38

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne i/ lub wyższe budowlane, wyższe administracyjne,mile widziane uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy -Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kserokopia prawa jazdy
  • kserokopia uprawnień budowlanych
  • kserokopie świadectw pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry