Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw postępowań szkodowych w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na szczeblu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie projektów wniosków dotyczących wydania orzeczeń o odszkodowaniu lub umorzeniu należności z tytułu powstałych szkód.
 • Egzekwowanie bieżących należności od sprawców szkód na rzecz KMP przy współpracy z radcą prawnym.
 • Planowanie oględzin pojazdów służbowych z firmami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania zwrotu kosztów naprawy.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz planów w zakresie działania.
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi, tj. jednostkami organizacyjnymi KMP we Wrocławiu, Wydziałem Finansów oraz Wydziałem Transportu KWP we Wrocławiu, jednostkami organizacyjnymi woj. dolnośląskiego KPP/KMP.
 • Udział w komisjach inwentaryzacyjnych oraz komisjach dotyczących wybrakowania i wycofania z dalszego użytkowania sprzętu i materiałów.
 • Pełnienie obowiązków nieetatowego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ramach Wydziału Wspomagającego KMP we Wrocławiu w celu przeprowadzania postępowań powypadkowych.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur za usługi i zakupy wydatków rzeczowych, ufarmianie dokumentów, niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji tych wydatków.


Warunki pracy

Praca będzie wykonywana na II piętrze budynku, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas realizacji obowiązków służbowych istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami w budynku KWP i KMP przy ul. Podwale 31-33 oraz w budynku KMP przy ul. Sołtysowiciej 21 we Wrocławiu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2481,48 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,2945) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego. Zatrudnienie pracownika w ramach zastępstwa przewiduje się do 21.05.2021r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dobra komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiego działania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność negocjacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji
  we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry