Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

87-600 Lipno, ul. Platanowa 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu doskonalenia resortowego policjantów i szkoleń pracowników Policji;
 • Prowadzenie ewidencji przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • Realizacja zadań kadrowo-mobilizacyjnych;
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i przesyłanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w celu zapewnienia bieżącej i prawidłowej rekrutacji;
 • Dbanie o prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji przez opiekunów służbowych w zakresie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej;
 • Bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscyplinarnych/wyjaśniających;
 • Obsługa kadrowa funkcjonariuszy/pracowników Policji. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych dotyczących funkcjonariuszy/pracowników Policji.


Warunki pracy

- praca biurowa, jednozmianowa;
- praca przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy;
- praca związana z odpowiedzialnością materialną/dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje;
- permanentna obsługa petentów zewnętrznych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku, stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi 2190,33 zł + dodatek za wysługę lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 231-86-13.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: m.in. ustawy o Policji, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-20
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/11/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry