Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw naboru i ewidencji ochotników do służby przygotowawczej posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej Wydział Rekrutacji

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i przetwarzanie w infomatycznej bazie ewidencyjnej danych ochotników do słuzby przygotowawczej
 • Prowadzenie naboru ochotników do służby przygotowawczej
 • zakładanie ewidencji wosjowej osobom, które nie stawiły się do kwalifikacji oraz udział w przygotowaniach do kwalifikacji wojskowej
 • udział w opracowywaniu obowiązujących sprawozdań, meldunków i zestawien statystycznych
 • kierowanie ochotników do wojskowych komisji lekarskich i poradni psychologicznych
 • udział w prowadzeniu akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej ochotniczych form służby wojskowej


Warunki pracy

Brak warunków szkodliwych i uciążliwych.
Narzędzia pracy: komputer, skaner i inne urządzenia biurowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
pomieszczenia higieniczno - sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na na I pietrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Drzwi odpowiedniej szerokości.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
PROSI SIĘ O SKŁADANIE OFERT W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W WYDZIALE REKRUTACJI"
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną do testu sprawdzającego wymagana wiedze i umiejętności.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone - nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - 10.07.2019 r.
Dodatkowe informacje na temat stanowiska pracy można uzyskać pod nr tel. 261 415 406.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie profil: ogólny
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony RP,
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
umiejętność obsługi komputera,doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie działań, w administracji zespolonej lub niezespolonej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry