Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w czynnościach związanych z wzorcowaniem i kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru długości i kąta
 • opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych
 • obsługa Punktu Obsługi Klienta


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon.W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/
lub telefonicznie:
71 3580220

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
 • umiejętność analizowania wyników przeprowadzonych pomiarów
 • umiejetność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, ISO 9001
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry