Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki mandatowej i materiałowo - technicznej oraz postępowań szkodowych w Zespole Prezydialnym IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki mandatowej, rozliczanie wykorzystanych druków oraz sporządzanie analiz i sprawozdań,
 • prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej na potrzeby jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniająco - szkodowych w jednostce w zakresie szkód powstałych w transporcie oraz mieniu,
 • zapoznawanie funkcjonariuszy z bieżącymi dokumentami oraz aktami prawnymi,
 • przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych zbiorów tematycznych i przekazywanie ich do składnicy akt.


Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, narzędzia i materiały pracy - komputer, praca na pierwszym piętrze - brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2287,- zł. brutto + wysługa. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi lub pod numerem telefonu 042 665-16-25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa regulujących zasady obiegu dokumentacji,
 • znajomość i umiejętność korzystania z urządzeń teleinformatycznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-19
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - numer ogłoszenia: 40634".

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry