Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/12/2018.

starszy inspektor weterynaryjny

Lubaczów, podkarpackie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
ul. Mazury 3;
37-600 Lubaczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją obowiązków pracowników w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • Sprawdzanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, bezpieczeństwem wprowadzanego mięsa na rynek, bezpieczeństwem jego produktów wprowadzanych do obrotu;
 • Sprawdzanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczeniu na rynku w zakładach produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej;
 • Sprawdzanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczeniu na rynku oraz sprzedażą bezpośrednią w tym nad punktami odbioru mleka i przechowywania produktów mleczarskich;
 • Sprawdzanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczeniu na rynku oraz sprzedażą bezpośrednią miodu pszczelego;
 • Sprawdzanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczeniu na rynku oraz sprzedażą bezpośrednią zwierząt łownych i mięsa z nich pochodzącego;
 • Nadzoru nad pracą urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie obwodów urzędowego badania mięsa;
 • Sprawdzanie nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych.


Warunki pracy

Praca w urzędzie.
Praca przed komputerem.
Wyjazdy służbowe.
Prowadzenie samochodów służbowych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz na stanowisku o podobnym zakresie działań.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dodatkowe certyfikaty ze szkoleń


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo jazdy kat.B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry