Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Opole Lubelskie, lubelskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, ul. Parkowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego,
 • kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, pism, sprawozdań,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień


Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca inspekcyjno-kontrolna poza urzędem ( wyjazdy w teren),
- obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
- bezpośrednia obsługa interesantów,
- kierowanie służbowym samochodem osobowym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
przewidywany termin zatrudnienia 1 luty 2019 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe budowlane w dowolnej specjalności, uprawnienia budowlane, doświadczenie zawodowe: 3 lata w budownictwie, dobra znajomość ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przepisów KPA, prawo jazdy kat. B, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowedoświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia uprawnień budowlanych
  • Kopie praw jazdy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/08/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry