Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk do spraw administracji systemami oraz bazami danych i siecią w Wydziale Łączności i Informatyki

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2aZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie, prowadzenie nadzoru i rozwijanie Systemu Informatycznego Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu (systemy operacyjne, aplikacje użytkowe, serwery, bazy danych).
 • Administrowanie Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), Systemu FK, Izby wytrzeźwień, Płatnik/systemy operacyjne, baza danych, aplikacja, nadawanie uprawnień, pomoc użytkownikom.
 • Wspieranie użytkowników końcowych systemów informatycznych Policji woj. wielkopolskiego poprzez rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie stosowanego sprzętu, systemów i aplikacji.
 • Administrowanie serwerem "www" w KWP w Poznaniu, nadawanie uprawnień do pracy w sieci Internet KWP w Poznaniu.
 • Podłączanie stacji dostępowych do sieci PSTD oraz stacji komputerowych do sieci CWI
 • Instalowanie, konfigurowanie, modernizacja i testowanie oprogramowania.
 • Implementacja oraz wdrażanie nowych rozwiązań programistycznych na potrzeby jednostek Policji.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury informatycznej oraz zakup sprzętu informatycznego.


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-141-00,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),
6) Wynagrodzenie według mnożnika 1,7 kwoty bazowej (tj. 3.185,53 zł. brutto + wysługa lat),
7) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu.
8) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
praca z sieciami, bazami danych i systemami informatycznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość systemów Linux i Windows.
 • Znajomość zagadnień związanych z administracją i konfiguracją systemów baz danych MySql.
 • Podstawowa znajomość protokołów sieciowych, konfiguracji sieci oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń sieciowych do 1kV
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 )
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ),


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. "B"
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412),
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry