Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja baz danych publicznych i niepublicznych szkół i placówek podległych nadzorowi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
 • współpraca z wizytatorami w zakresie zbierania danych ze szkół i placówek, dokonywanie zestawień wyników, analiz statystycznych,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 • tworzenie i prowadzenie już istniejących baz danych na potrzeby realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać przesłane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. obsługi informatyczno-obliczeniowej”. Kandydaci, których dokumenty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru pisemnie oraz na podany adres e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 71/ 340-62-96


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość programów WORD, EXCEL, ACCESS na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność korzystania z następujących programów PHP , MYSQL oraz Visual Basic for Applications (VBA),
 • umiejętność konstruowania formularzy opartych na PHP,
 • znajomość zasad funkcjonowania oświaty,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry