Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej , ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług
 • Opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projeków wystapień, pism i odpowiedzi na pisma
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • Analiza i rozeznanie rynku


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne
- podstawowy system czasu pracy - ośmiogodzinny, jednozmianowy
- praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją
- pomieszczenia WIIH znajdują się na II piętrze, brak udogodnień dla poruszania się osób niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane zatrudnienie - 15.04.2019
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 800,-
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu w osobiście lub listownie. Na kopercie proszę podać numer naboru. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna dostarczonych ofert
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
W przypadku małej ilości dostarczonych ofert pracy możliwe jest przeprowadzenie naboru tylko na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji rządowej lub organach kontroli

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania i precyzja farmułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry