Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadrowych i emerytalnych w Wydziale Kadr

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych funkcjonariuszy komendy oraz komendantów powiatowych/miejskich i ich zastępców
 • przygotowywanie dokumentacji i załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem funkcjonariuszy ze służby
 • obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń i świadectw służby
 • załatwianie spraw związanych z uprawnieniami emerytalnymi i rentowymi funkcjonariuszy i ich rodzin
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych kadrowych


Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku komendy z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Brak wind, podjazdów oraz drzwi i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji - w tym terminy poszczególnych etapów selekcji - są publikowane na stronie internetowej komendy (www.straz.lodz.pl) w zakładce > Nabór do PSP > Oferty pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Proszę zapoznać się z tymi dokumentami.
Na tej stronie będą publikowane listy osób spełniających wymagania formalne oraz zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną.
Komenda nie kontaktuje się bezpośrednio z kandydatami na etapie selekcji.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6315-190

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera-znajomość pakietu MS Office, Internetu, ksero, fax
 • łatwość, i zdolność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność podejmowania decyzji w ograniczonym czasie
 • zdolności analityczno – syntetyzujące, kreatywność, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kategoria prawa jazdy B
 • znajomość przepisów pragmatyki służbowej strażaków i prawa pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry