Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy ul. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności;
 • organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy, współpraca z pracownikami innych komórek w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz opisu stanowisk pracy;
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń;
 • realizowanie zadań związanych z funduszem socjalnym;
 • prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej ze szkoleniami z zakresu BHP oraz badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników WIF, wystawianie skierowań na badania lekarskie;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym list płac;
 • prowadzenie stosownych ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictwa i upoważnień;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostepnych, punktów aptecznych oraz wydawaniem zaświadczeń dla placówek obrotu pozaaptecznego;
 • przygotowywanie i zdawanie matreiałów do archiwum zakładowego;
 • sporządzanie czystopisów pism wychodzących z Inspektoratu
 • obsługa urządzeń biurowych takich jak: komputer, drukarka, skaner.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu usytuowanego na VI piętrze z windami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych bez dostępu do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pozycji siedzącej, wymagająca wysiłku statycznego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia 01.03.2018 r. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
Kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne, jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu WIF 52 320 61 80.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe administracyjne. Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej, praktyczna znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej, praktyczna znajomość obsługi urządzeń biurowych.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
Doświadczenie w administracji biurowej, umiejętność dobrej współpracy z innymi współpracownikami, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie związane z prowadzeniem spraw kadrowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie świadectw pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry