Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prezydialnych Zespole Prezydialnym

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BEŁCHATOWIE
UL. 1 MAJA 7, 97-400 BEŁCHATÓW

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z obsługą poczty specjalnej, przyjmowanie, wydawanie przesyłek komórkom organizacyjnym komendy, nadawanie przesyłek kurierom poczty specjalnej
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie korespondencji kierowanej do podległego komisariatu Policji oraz posterunków w powiecie bełchatowskim
 • spedycja dowodów osobistych
 • obsługa organizacyjna jednostki, organizowanie uroczystości, spotkań


Warunki pracy

- praca kancelaryjno- biurowa
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- narażenie na stres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia - 01.07.2019 r. - na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355218.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy kancelaryjno- biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Instrukcji Kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry