Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/05/2019.

Specjalista w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Gdańsk, pomorskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwagi wniosków
  do dokumentów planistycznych i innych dokumentów pokrewnych
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi itp. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów PKP S.A.
 • przygotowanie raportów dotyczących przeznaczenia gruntów PKP S.A. w dokumentach planistycznych
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań w zakresie uzyskiwania decyzji
 • o warunkach zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • przygotowywanie projektów zagospodarowania nieruchomości i wizualizacji zabudowy
 • przygotowywanie raportów w zakresie identyfikacji stanu istniejącego nieruchomości
  w celu optymalnego zagospodarowania nieruchomości
 • prowadzenie wizji terenowych i przygotowywanie dokumentacji fotograficznej
 • współpraca z firmami doradczymi w zakresie zwiększania potencjału inwestycyjnego nieruchomości
 • przygotowywanie opinii w zakresie projektów podziałów i wniosków o podział nieruchomości
 • przygotowanie okresowych raportów z bieżącej pracy Wydziału

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku związanym z nieruchomościami (np. Gospodarka Przestrzenna, Geodezja, Architektura, Urbanistyka)
 • znajomość zagadnień prawa z zakresu planowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, geodezji
 • biegła znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
 • biegłe posługiwanie się internetowymi systemami informacji przestrzennej
 • dobra znajomość programów AutoCAD/ZWCad, SketchUp
 • umiejętności analityczne, czytanie map geodezyjnych
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dokładność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 76 tys. pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry