Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Specjalista w Wydziale Sprzedaży

Katowice, śląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej sprzedaży nieruchomości należących do PKP S.A.
 • organizacja procesu sprzedaży nieruchomości poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej
 • opracowywanie projektów wniosków do Zarządu PKP S.A., Rady Nadzorczej PKP S.A., ministra właściwego do spraw transportu i spraw Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • organizacja i prowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości należących
  do PKP S.A.
 • organizacja i prowadzenie sprzedaży nieruchomości należących do PKP S.A. w trybie
  nie wymagającym przetargu lub rokowań
 • prowadzenie promocji i marketingu sprzedaży nieruchomości we Współpracy z Wydziałem Handlowym
 • współpraca w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  i organizacji procesu jej sprzedaży z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz PKP S.A. Centrali
 • analizowanie lokalnych rynków nieruchomości oraz współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi
  i agencjami nieruchomości w celu wyboru optymalnej dla danej nieruchomości strategii jej sprzedaży we Współpracy z Wydziałem Handlowym
 • zlecanie wycen wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z ustalonymi wytycznymi
 • opiniowanie projektów oraz wnioskowanie o podział nieruchomości
 • sprzedaż środków trwałych należących do PKP S.A. umiejscowionych na obcych gruntach
  z wyłączeniem art. 49 Kodeksu cywilnego i art. 47 ustawy
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji spraw wg obowiązujących procedur i wytycznych, właściwe jej przechowywanie i archiwizowanie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe, studia podyplomowe: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości i/lub zarządzanie nieruchomościami)
 • umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych
 • doświadczenie przy komercyjnej sprzedaży nieruchomości
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań z klientami
 • kreatywność, komunikatywność, zorientowanie na cele, samodyscyplina
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem firmy
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry