Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/07/2019.

Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • Ekonomiczne gospodarowanie podległymi nieruchomościami.
 • Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i spraw związanych z lokalami mieszkalnymi.
 • Obsługa bieżąca lokatorów.
 • Aktualizacja bazy danych dotyczących spraw związanych z lokatorami oraz nieruchomościami w programie komputerowym.
 • Bieżące prowadzenie i aktualizacja teczek ewidencyjnych lokali mieszkalnych.
 • Zawieranie umów najmu z nowymi lokatorami.
 • Wypowiadanie umów najmu.
 • Współpraca z Biurem Windykacji.
 • Prowadzenie spraw dotyczących eksmisji.
 • Współpraca z administratorami budynków w zakresie bieżącej obsługi lokali PKP.
 • Wnioskowanie do Biura Finansów i Rachunkowości o wystawienie faktur.
 • Przygotowywanie materiału do przekazania Gminom niesprzedanych lokali mieszkalnych.
 • Korespondencja z Urzędami Gmin w sprawach, które mieszczą się w zakresie zadań Wydziału Mieszkaniowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w branży nieruchomości
 • Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania, zarządzania i administrowania nieruchomościami
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Nastawienie na realizację założonych celów

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry