Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym

Katowice, śląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie nieruchomości mieszkalnych do zbycia na rzecz najemcy
 • sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z wykonaniem innych czynności wynikających ze zbycia lokali
 • prowadzenie ewidencji lokali możliwych do przekazania na rzecz JST
 • wnioskowanie i przekazywanie lokali na rzecz JST wraz z wykonaniem czynności z tym związanych
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie zbycia lokali, zmniejszenia zasobu mieszkaniowego oraz windykacji należności
 • reprezentacja PKP S.A. w zakresie określonym odrębnym pełnomocnictwem
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości
 • zabezpieczanie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji i jej archiwizacja

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów prawa:
  - Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
  - Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  - Ustawa o własności lokali
  - Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
  - Ustawa o transporcie kolejowym
  - Kodeks cywilny
  - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość MS Office
 • dyspozycyjność
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji
 • mile widziane posiadanie prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 76 tys. pracowników
 • atrakcyjne warunki pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry