Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Specjalista w Wydziale Handlowym

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych najmem, dzierżawą nieruchomości Spółki w celu ich efektywnego zagospodarowania
 • okazywanie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy
 • prowadzenie szeroko pojętej reklamy i promocji nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych środków w tym m.in. poprzez zamieszczanie ogłoszeń na platformie internetowej Spółki, a także na portalach promujących nieruchomości, zamieszczane banerów i innych nośników reklamowych promujących nieruchomość, współpracę z lokalnymi mediami, uczestniczenie w targach nieruchomości oraz prowadzenia innych działań marketingowych we współpracy z Wydziałem Sprzedaży i Wydziałem Najmu oraz Biurem Obrotu Nieruchomościami, terminowego przygotowania raportów, sprawozdań i informacji dotyczących procesu najmu, dzierżawy, nieruchomości Spółki
  w zakresie działania Wydziału
 • realizacja planów przychodów z komercyjnego najmu/dzierżawy, w obszarze działania Wydziału Handlowego
 • negocjacje umów najmu, dzierżawy, przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia tych umów
 • negocjacje umów w zakresie ustanawiania służebności przesyłu, służebności gruntowych, pozostawień obcych naniesień w gruncie, przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia tych umów
 • inicjowanie i prowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających na celu zapewnienie ciągłości zagospodarowania nieruchomości, w tym uzasadnionej kontynuacji stosunku umownego
  z dotychczasowym najemcą lub wdrożenia postępowania wyboru nowego najemcy
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz komórkami organizacyjnymi Centrali PKP SA, odpowiednio do zakresu działania Wydziału i realizowanych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży lub handlu
 • znajomość przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych)
 • znajomość zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami
 • biegła znajomość MS Office, środowisko Windows
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 70 tys. pracowników
 • atrakcyjne warunki pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry