Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Specjalista w Wydziale Administracyjnym

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • prowadzenie aktualnego wykazu zagospodarowania pomieszczeń w siedzibie Oddziału, zarządzanie procesem alokacji w obrębie nieruchomości dla zapewnienia niezbędnej powierzchni biurowej, gospodarczej i socjalnej dla pracowników
 • przyjmowanie i realizacja wniosków zakupowych materiałów biurowych i BHP dla pracowników Oddziału
 • opis merytoryczny faktur za zakupione materiały, przedmioty, środki trwałe i usługi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w siedzibie Oddziału
 • udział w inwentaryzacji i realizacja wniosków po inwentaryzacyjnych, w tym likwidacji zbędnego, niesprawnego wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej i magazynowej w systemie GOSMAT w zakresie wymaganym w spółce PKP S.A.
 • realizacja strategii zakupowej Oddziału poprzez przygotowywanie projektu planu zakupu dostaw
  i usług niezbędnych dla prawidłowej obsługi kancelaryjnej, sekretarskiej i administracyjno-gospodarczej Oddziału
 • analiza realizacji planu zakupów , dostaw i usług niezbędnych dla prawidłowej obsługi kancelaryjnej, sekretarskiej i administracyjno-gospodarczej Oddziału
 • prowadzenie samodzielne samochodów służbowych do 3,5 t, w celu realizacji powierzonych zadań
 • współpraca z Zespołem Radców Prawnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dokładność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 76 tys. pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
30/09/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry