Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2018.

Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu

Warszawa, mazowieckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis stanowiska pracy

Główne zadania:

 • opracowanie rocznych planów/strategii działań promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój;
 • realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych w ramach działań wdrażanych przez PARP;
 • organizacja konferencji, seminariów, eventów dla przedsiębiorców w ramach działań wdrażanych przez PARP;
 • współpraca z agencjami/domami mediowymi;
 • opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych PARP;
 • opracowywanie i udział w przygotowaniu dokumentacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • sprawozdawczość w zakresie realizowanych działań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze marketingu/promocji;
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu public relations, media relations oraz tworzenia i dbania o markę produktów;
 • bardzo dobry poziom obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Power Point;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki z obszaru dziennikarstwa, PR i marketingu;
 • dobra znajomość programów do tworzenia prezentacji (np. Prezi)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazne środowisko pracy;
 • współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą;
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Termin zgłoszeń: do 19 stycznia 2018r.

Prezentacja firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i... międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.


Misją PARP w latach 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich aspiracji wzrostu i pokonywaniu barier rozwojowych.


Wizja PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.


W 2016 r. Agencja realizuje 6 celów strategicznych:
- Wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych;
- Inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw;
- Wspieranie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki;
- Budowanie powiązań i wspieranie współpracy wśród przedsiębiorstw i ich otoczenia;
- Pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa;
- Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Marketing / PR / Social Media , Praca Praca w mediach / dziennikarstwo , Praca Inne , Praca Grafika / Projektowanie
do góry