Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr

Warszawa, mazowieckie

FallWork Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

FallWork Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6231.

 

Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalisty/ Starszego Specjalisty w Departamencie Rozwoju Kadr

 

Zakres obowiązków:

Realizacja działań w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 („PO WER”), w szczególności w ramach:
Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji”
Działania 2.21. Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw , typ „Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych”
Działania 2.21. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej, typ „Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji”

w tym w szczególności:

1) wsparcie administracyjne i organizacyjne realizowanych projektów
2) przygotowanie informacji planistyczno-sprawozdawczych dotyczących zadań sekcji
3) wprowadzanie danych do systemów informatycznych
4) wsparcie procesu rozliczania wniosków o płatność
5) realizacja działań promocyjnych, z zakresu organizacji wydarzeń, komunikacji i rekrutacji

Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe, 
• Mminimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości,
• Doświadczenie w realizacji projektów EFS,
• Znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
• Znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej,
• Umiejętność współpracy w zespole,
• Poziom obsługi programów komputerowych – Pakiet Ms Office – bardzo dobry,
• Komunikatywność, szybkie uczenie się, organizacja pracy, zaangażowanie - poziom wysoki.

Wymagana pożądane:

Znajomość zagadnień z zakresu:
• rozliczanie projektów EFS,
• aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z kontraktowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce,
• realizacji projektów szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorstw,
• kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

• Poziom znajomości języka obcego: język angielski – umożliwiający swobodną komunikację w mowie i piśmie (B1),
• Poziom obsługi sytemu SOWA, SL 2014 – dobry,
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
• Wykształcenie wyższe na kierunkach obejmujących: prawo, zarządzanie, ekonomię, nauki społeczne,
• Doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w PO WER lub PO KL, w szczególności projektów wspierających przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Wygodna lokalizacja miejsca pracy (centrum Warszawy)

Możliwość rozwoju w renomowanej instytucji o profilu finansowym

 

 

 

* Oferta pracy tymczasowej

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prezentacja firmy

Jesteśmy Agencją Pośrednictwa Pracy która posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji... Zatrudnienia pod nr.6231 , pomagamy znaleźć wymarzoną pracę lub personel o odpowiednich kwalifikacjach. Nasze powstanie jest ściśle powiązane z dużym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości usługi.

Zajmujemy się wyszukiwaniem oraz selekcją kadry pracowniczej na każdym szczeblu, bezpośrednim wyszukiwaniem na stanowiska kierownicze.

Zadaniem naszej firmy jest współuczestniczenie w budowaniu sukcesu firm naszych klientów poprzez fachową obsługę. Pośredniczymy pomiędzy pracodawcami a kandydatami poszukującymi pracy.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca HR / Kadry / Rekrutacja , Praca Administracja / Sekretariat
do góry