Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Specjalista ds. rozliczania projektów

31-425 Kraków, małopolskie

MG Premium Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

- Nadzór nad realizowanym projektem i sprawdzanie zgodności dokonywanych przez klienta działań z podpisaną przez niego Umową o dofinansowanie projektu,
- Rozliczanie projektu, w tym przygotowywanie wniosków o płatność, nadzorowanie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do podpisanej przez klienta Umowy o dofinansowanie projektu,
- Udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy wyłanianiu wykonawców, w tym: przygotowanie wzorów zapytań ofertowych, publikowanie i aktualizowanie zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności, analiza formalna otrzymanych ofert i przygotowanie protokołów wyłonienia dostawców, publikacja w Bazie Konkurencyjności informacji o wyborze dostawców w ramach przeprowadzonych postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, dopilnowanie zgodności zawieranych w ramach projektu umów z zasadami przydzielania środków zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu i wytycznymi kwalifikowania wydatków, przygotowanie wzorów protokołów z realizacji usług, przygotowanie opisów faktur, dokonywanie niezbędnych korekt i poprawek na podstawie uwag instytucji oceniającej wnioski o płatność w ramach Projektu,
- Przygotowanie protokołów odbioru sprzętu, licencji, usług eksperckich i technicznych w ramach projektu,
- Opiniowanie pod względem formalnym planowanych rozwiązań, w tym obligatoryjnych działań promocyjnych oraz zmian w projekcie,
- Przygotowanie dokumentacji do kontroli projektu, w tym nadzór pod względem formalnym uzyskiwanych rezultatów Projektu (wskaźniki) i pomoc w opracowaniu raportu końcowego (jeśli dotyczy),
- Bieżące przygotowywanie pism dotyczących wszelkich zmian w projekcie lub potencjalnych zmian dotyczących jego realizacji,
- Bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą na etapie realizacji projektu, w zakresie jego realizacji i rozliczania.

Wymagania

Doświadczenie w opisanych w opisie stanowiska zadaniach.

Prezentacja firmy

MG Premium Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu... dotacji z funduszy unijnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie głównie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na pomoc doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej. Oprócz dotacji pomaga klientom w poszukiwaniu finansowania zwrotnego i świadczy usługi doradztwa prawnego.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/01/2018
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Doradztwo / Konsulting
do góry