Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2019.

Opis stanowiska pracy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. przetargów

 

Ramowy zakres obowiązków:

 • współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Zamawiających, w tym udział w komisjach przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji
 • przygotowywanie i uzgadnianie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeń do negocjacji, w tym dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych
 • weryfikacja materiałów złożonych przez właściwą komórkę merytoryczną
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i procedur
 • utrzymywanie kwalifikacji w oparciu o udostępnione źródła wiedzy: Lex, czasopisma branżowe, Internet
 • identyfikacja i analiza ryzyk formalno-prawnych w procedurze udzielenia zamówienia, w tym w szczególności dla zamówień współfinansowanych ze środków UE
 • czynności związane z prowadzeniem postępowań przetargowych, w tym przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach i ich przekazywanie do UPUE lub zamieszczanie odpowiednio w BZP, Bazie Konkurencyjności, stronie internetowej przedsiębiorstwa, projektów pism wychodzących, protokołów
 • sporządzanie raportów i zestawień w zakresie udzielanych zamówień, kompletacja dokumentacji na potrzeby organów kontrolnych
 • nadzór nad procedurą udzielenia zamówienia pod kątem terminów na składanie dokumentów, kierowania wezwań, wnoszenia odwołań i protestów, ważności ofert i wniesionych wadiów
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi
 • prowadzenie rejestru zamówień i archiwizacja dokumentacji o udzielenie zamówienia

 

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze/ekonomiczne/z zakresu zarządzania/ administracji)
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowiskach związanych bezpośrednio z udzielaniem zamówień publicznych
 • praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Oczekujemy ponadto:

 • bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i prowadzenia kilku projektów jednocześnie
 • wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych
 • umiejętności ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień
 • umiejętności właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy
 • samodzielności, inicjatywy, zorientowania na rezultaty, wysokiej kultury osobistej
 • znajomości baz danych aktów prawnych np. Lex, oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji
 • pożądana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 

Oferujemy:

 • pracę na pełny etat w stabilnej Firmie
 • szerokie możliwości w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami
 • wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i wiedzy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających: list motywacyjny i cv.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. przetargów.”

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. przetargów oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych".

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym została złożona oferta.

Prezentacja firmy

Podstawowym celem działalności MPK SA w Krakowie jest prowadzenie usług przewozowych w... zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji krakowskiej. Dla krakowskiego przewoźnika najważniejszym zadaniem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznej i komfortowej podróży. Dzięki licznym inwestycjom, które realizuje krakowski przewoźnik, krakowianie i turyści mają do dyspozycji nowoczesny, wygodny i ekologiczny tabor. Najwyższą jakość usług świadczonych przez MPK SA potwierdzają liczne certyfikaty. MPK SA w Krakowie od 16 lat nieprzerwanie zdobywa certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play. Magazyn Forbes w 2009 roku uznał krakowską komunikację za jedną z 10 najlepszych na świecie.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry