Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Specjalista ds. projektów wystawienniczych

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zatrudni na stanowisko:

specjalisty ds. projektów wystawienniczych

 

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie projektów wystawienniczych i prowadzenie prac wystawienniczych zgodnych z programem sekcji
 • prowadzenie prac koncepcyjnych i merytorycznych przy tworzeniu wystaw
 • przygotowywanie i przeprowadzanie pełnej produkcji wystawy i projektów wystawienniczych w oparciu o ścisłą współpracę z pracownikami Muzeum i firmami zewnętrznymi
 • współpraca z instytucjami z zewnątrz w ramach organizacji wystaw czasowych spoza Muzeum na terenie Miejsca Pamięci
 • współpraca z instytucjami partnerskimi w ramach utrzymania wystaw narodowych na terenie Muzeum Auschwitz
 • dbałość o odpowiedni poziom wystaw prezentowanych na terenie Muzeum
 • opracowywanie sprawozdań merytorycznych sekcji
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów wystawienniczych
 • znajomość programów MS Office
 • podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeum
 • wykształcenie wyższe
 • podstawowa znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie – preferowane języki: niemiecki, rosyjski, angielski
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
 • wielozadaniowość
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys zawierający klauzulę wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "Aplikuj".

Termin składania ofert: od dnia 18 lutego 2019 r. do skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami),
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  b) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669).

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Grafika / Projektowanie , Praca Inne , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry