Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

specjalista ds. projektów badawczych w Biurze Nauki

Kraków, 30-084, małopolskie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opis stanowiska pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY

 • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i składaniem przez jednostki naukowe UP wniosków projektowych w ramach konkursów ogłaszanych i finansowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje, m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje Unii Europejskiej - w tym w ramach programu Horyzont 2020, itp.,
 • zapewnienie wsparcia administracyjnego przy realizacji i rozliczaniu projektów naukowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów związanych z realizacją projektów prowadzonych przez Biuro Nauki.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Kandydat, który nie został wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest do odbioru dokumentów w Dziale Spraw Pracowniczych w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Wymagania

NIEZBĘDNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie w koordynacji projektów na etapie przygotowania,
 • doświadczenie - w tym potwierdzony udział w procesie realizacji lub wdrożenia projektów finansowanych ze środków krajowych i/lub UE,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, terminowość.

DODATKOWE WYMAGANIA

 • doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i badawczo - rozwojowych w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym w systemie SL2014,
 • znajomość podstaw zarządzania projektami.

OFERUJEMY

stabilne zatrudnienie w uczelni publiczej, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prezentacja firmy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią... pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce. Przez 70 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Politologii
Jednostki międzywydziałowe

Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym.

Oferujemy studia na ponad 35 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Premie, dodatki:
premia, dodatek za staż pracy.
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Badania / Rozwój
do góry