Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2019.

Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

 

specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

 

zakres obowiązków:

1. znajomość z obowiązujących aktów normatywnych,

2. monitoring obowiązujących przepisów dotyczących działalności PMAB i informowanie przełożonych o zmianach w tym zakresie,

3. udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów,

4. wykonanie analiz prawnych i sporządzanie opinii prawnych,

5. monitoring kwestii prawnych wynikających ze współpracy PMAB z podmiotami zewnętrznymi,

6. informowanie przełożonych o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z przyjmowanych rozwiązań prawnych,

7. weryfikację korespondencji pod względem formalno-prawnym,

8. weryfikację i zatwierdzanie projektów zapytań ofertowych,

9. przygotowanie i weryfikację projektów umów,

10. zatwierdzanie umów poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie umowy,

11. przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji,

12. umieszczanie dokumentów objętych procedurą zamówienia publicznego w miejscach, formie i terminie zgodnie obowiązującymi przepisami,

13. uczestniczenie w komisjach przetargowych i pełnienie w nich funkcji sekretarza,

14. przechowywanie oraz ewidencjonowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w uzgodnieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych,

15. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi PMAB.

16. udział w szkoleniach i konferencjach,

17. wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących funkcjonowania PMAB.

Wymagania

wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie: wyższe prawnicze,

Doświadczenie: z zakresu prawa zamówień publicznych, biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "Aplikuj"

Termin składania ofert od 15 marca 2019r. do 30.04.2019r.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

 

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat
do góry