Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/10/2018.

Specjalista ds. niepełnosprawności

Kraków, małopolskie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Opis stanowiska pracy

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie.

Tytuł oferty: Specjalista ds. niepełnosprawności

========================================================

Liczba wakatów: 1

========================================================

Miejsce pracy (region): Małopolskie

========================================================

Miejscowość: Kraków

========================================================

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na naszej stronie internetowej.

==============================================

Fundacja poszukuje specjalistów ds. monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji projektu: „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 19 listopada 2017 r. lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: "Aplikacja: Specjalista ds. niepełnosprawności - Kraków") w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko - nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

==============================================

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. niepełnosprawności - monitoringu wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych będzie należało m.in.:

 • ocena poziomu realizacji zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na podstawie analizy danych zastanych oraz oceny stanu faktycznego;
 • wizytacje w jednostkach administracji publicznej;
 • analiza dokumentacji;
 • bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej;
 • współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania Konwencji;
 • działania upowszechniające - włączanie kolejnych osób w tematykę Konwencji;
 • pozyskiwanie danych w zakresie możliwości wdrażania Konwencji w jednostkach administracji publicznej;
 • przygotowanie raportów i analiz;
 • bieżący kontakt z koordynatorami oraz pozostałym personelem projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych, dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności,
 • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów,
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office - Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych; doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych będą dodatkowym atutem,
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość wykorzystywania własnego auta do celów służbowych będzie dodatkowym atutem.

 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Prezentacja firmy

NASZA MISJA:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w... Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie internetowej FIRR.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa
do góry