Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/12/2019.

Specjalista ds. międzynarodowych projektów młodzieżowych

Wrocław, dolnośląskie

Adventist Development and Relief Agency Polska

Opis stanowiska pracy

Fundacja ADRA Polska poszukuje osoby na stanowisko
Specjalisty ds. młodzieżowych projektów międzynarodowych
Lokalizacja pracy: Wrocław
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
• wyszukiwanie międzynarodowych możliwości grantowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów młodzieżowych
• opracowywanie wniosków grantowych
• rozwijanie działalności międzynarodowej organizacji oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami z zagranicy
• koordynacja projektów międzynarodowych
Nasze oczekiwania:
Oferujemy:
• Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku
• Wynagrodzenie uzależnione od efektów
• Możliwość indywidualnego ustalenia godzin pracy
• Umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w zależności od oczekiwań kandydata,

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja[@]adra.pl, prosimy o zawarcie w tytule maila nazwy stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Wymagania

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Gotowość do wyjazdów służbowych
• Mile widziane doświadczenie w koordynacji młodzieżowych projektów międzynarodowych oraz w pozyskiwaniu grantów na ich realizację
• Znajomość zagadnień edukacji pozaformalnej

Prezentacja firmy

ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA... działającej w przeszło 125 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej w Polsce jak również za granicami kraju.
Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez:
Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalność charytatywną;
Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
Ochronę i promocję zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Promocję i organizację wolontariatu;
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/07/2019
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Inne , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry