Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/01/2019.

Specjalista ds. badań i analiz – włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty

01-180 Warszawa, mazowieckie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego:
„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”
na stanowisko:

 

 

 

Specjalista ds. badań i analiz – włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty

 

NR REF.: ZSK1/Z2/SBD/16/1501/IP

                                              Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za obszar wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: 

Główne obowiązki

 • przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK, dotyczących opisu kwalifikacji rynkowych;
 • wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi;
 • opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
 • współprowadzenie seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych dotyczących opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk;
 • współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym i organizacyjnym z zakresu opisu kwalifikacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe);
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności opisywania kwalifikacji rynkowych i współpracy z podmiotami opisującymi kwalifikacje rynkowe.

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy analitycznej;
 • znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie); 2) edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),3) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE), 4) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;
 • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;
 • umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;
 • Doświadczenie w redagowaniu i edycji tekstów (ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne).
 • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy, orientacja zadaniowa i elastyczność.

Dodatkowym atutem będą:
doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;
doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi;

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 11.02.2018 r.
Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref.: ZSK1/Z2/SBA/16/1501/IP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia , Praca Analityka , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Doradztwo / Konsulting
do góry