Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Specjalista ds. administracyjno – inwestycyjnych

Warszawa, mazowieckie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 130 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, Instytut z uwagi na rozwój ambitnych projektów krajowych i międzynarodowych poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. administracyjno – inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
NR REF. IBE/ZWP/SAI/46/0903/IP

Zatrudniony pracownik będzie nadzorował i koordynował prace adaptacyjno-remontowe prowadzone w Instytucie oraz będzie współpracował przy opracowywaniu, planowaniu i bieżącym monitorowaniu harmonogramu inwestycji.

Główne obowiązki

• Inicjowanie nadzór i koordynacja prac adaptacyjno-remontowych prowadzonych w Instytucie.
• Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
• Współpraca przy opracowywaniu, planowaniu i bieżącym monitorowaniu harmonogramu inwestycji.
• Przygotowywanie dokumentów do planowanych zakupów, remontów, inwestycji.
• Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, dokumentacji obiektowej.
• Opracowywanie, planowanie i bieżące monitorowanie harmonogramu inwestycji.
• Wsparcie przy pozyskiwanie funduszy na remonty i inwestycje.
• Zarządzanie powierzchniami magazynowymi.
• Organizowanie stanowisk pracy dla pracowników.
• Organizowanie okresowych przeglądów systemów i instalacji budynkowych (wentylacja, klimatyzacja, elektryka, sanitarne,),
• Zapewnienie realizacji codziennych zgłoszeń

Wymagania

Wymagania

• Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.
• Mile widziane: znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego
• Bardzo dobra znajomość programu Excel.
• Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.
• Orientacja zadaniowa i odpowiedzialność.
• Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
• Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie techniczne, związane z budownictwem).

Oferujemy

● Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
● Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do zakresu zadań.

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/07/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Czas trwania umowy:
na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja biurowa , Praca Finanse , Praca Bankowość
do góry