Senior Finance Manager (m/f) - Tychy , śląskie
od Michael Page
Michael Page Michael Page

Senior Finance Manager (m/f)

Oferta pracy dla Menadżera Finansowego (m/k) najlepiej z branży FMCG, z umiejętnościami negocjacji z sieciami handlowymi, minimalizacją ryzyka walutowego przy transakcjach zagranicznych.

Informacje o kliencie

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma z branży FMCG o ugruntowanej pozycji w swojej dziedzinie w Polsce i na świecie.

Opis stanowiska

 • Praca w ramach zintegrowanego Zespołu Starszego Kierownictwa w celu zapewnienia pomyślnego uruchomienia operacji, a następnie ich stałego rentownego wzrostu i rozwoju.
 • Przygotowywanie sprawozdań rocznych oraz wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych (przy operacyjnym wsparciu doświadczonej głównej księgowej), a także współpraca z zewnętrznymi biegłymi rewidentami, ubezpieczycielami, bankami, dostawcami i klientami.
 • Przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych rachunków zysków i strat, bilansów i sprawozdań z przepływów środków pieniężnych, a także wykonywanie koniecznych działań wynikających z przedstawienia tych sprawozdań.
 • Odgrywanie kluczowej roli w ustanawianiu odpowiednich środków kontroli oraz pomiarów głównych kluczowych wskaźników efektywności (takich jak rentowność produkcji, wykorzystanie siły roboczej, produktywność, wydajność linii, itp.) oraz przepływów produktów w ramach organizacji.
 • Przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych raportów dotyczących wyników rzeczywistych w zestawieniu z wynikami zakładanymi, budżetami i celami wewnętrznymi; prognozowanie przychodów i wydatków, zgodnie z istniejącymi potrzebami, oraz odpowiedzialność za ogólny proces planowania finansowego/sporządzania budżetów.
 • Pomoc w ustalaniu cen w ramach umów handlowych, zapewnianie wykorzystania odpowiednich metod, spójnych ze zobowiązaniami umownymi firmy, oraz zabezpieczanie rentowności firmy.
 • Zarządzanie płynnością finansową w horyzoncie krótko i długoterminowym.
 • Określanie potrzeb rozwojowych pracowników, planowanie ich rozwoju oraz wykorzystanie szeregu różnych metod w celu poprawy wyników indywidualnych i grupowych we współpracy z Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich.
 • Bezpośrednie codzienne kontakty z pozostałymi działami, organizowanie i udział w spotkaniach koniecznych w celu zapewnienia posiadania przez zespół pełnych informacji na temat wszystkich istotnych wydarzeń.
 • Kontrolowanie zgodności wszystkich wydatków z zatwierdzonymi budżetami.
 • Kierowanie lub udział w projektach o charakterze strategicznym wyznaczonych przez kierownictwo. Wszelkie inne obowiązki zgodnie z wymaganiami Dyrektora Zarządzającego.

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, finanse.
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, preferowane w branży FMCG.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem około 10 osób.
 • Sprawne delegowanie, rozwój pracowników.
 • Dotrzymywanie założonych terminów.
 • Nastawienie na realizację celów, pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości.
 • Biegła znajomość j. angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację.

Oferujemy

Nasz Klient oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, premię zależną od wyników spółki/grupy/indywidualnych celów, oraz auto służbowe. W tej roli nie jest rozpatrywana praca w home office.

Please apply via the button on the right side of this job offer.
Michael Page Michael Page

Job details

Location: Tychy
Contract type: Na czas nieokreślony

About Michael Page

Michael Page is a leading professional recruitment consultancy specialising in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of the world's top employers.

More

Follow us on:
Michael Page Michael Page Michael Page Michael Page