Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/07/2019.

SAMODZIELNY REFERENT (PGK SEKCJA RACHUBY I PŁAC)

Białystok, podlaskie

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2038


Obowiązki:

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- terminowe sporządzanie list uposażeń, potrąceń z uposażeń, innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym przy wykorzystaniu programów SI PROSTA-K, SI PODATEK zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- księgowanie zdarzeń gospodarczych wszystkich sporządzonych list uposażeń, dodatkowych należności, potrąceń, zobowiązań do ZUS,US i innych wierzycieli w oparciu o ZWSI RON;
- bieżące prowadzenie i aktualizacja kart uposażeń żołnierzy zawodowych;
- kompletowanie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia list uposażeń żołnierzy;
- wystawianie atestów finansowych o wysokości uposażeń żołnierzy zawodowych;
- sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudniania i uposażeń żołnierzy przy wykorzystaniu programów resortowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wystawianie żołnierzom i przekazywanie do US rozliczeń rocznych PIT zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - wykształcenie: średnie staż pracy 4 lata, wyższe staż pracy - 2 lata; - biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word, Power Point); - samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.


Miejsce pracy: Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 24.06.2019 r. - na adres pocztowy: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok z dopiskiem Ogłoszenie o pracę samodzielny referent PGK Sekcja Rachuby i Płac - na adres internetowy wyłącznie w pliku pdf: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl Temat wiadomości: Ogłoszenie o pracę samodzielny referent PGK Sekcja Rachuby i Płac Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu dokumentów aplikacyjnych pod wskazany adres internetowy). Nie zwracamy otrzymanych aplikacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Rozpatrzeniu nie będą podlegać aplikacje nie spełanijące wymagań określonych w ogłoszeniu, a także aplikacje, które nie zawierają wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: e-mail, poczta

Osoba do kontaktu: Jolanta Cudowska

Email: 25wog.sekcjapersonalna@ron.mil.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry